Regulament

 „MAREA NEAGRĂ DIGITALĂ ”
 ediţia a X-a, 2018-2019

Concurs de informatică care vizează problematica poluării Mării Negre

REGULAMENTUL CONCURSULUI:

            Concursul este organizat de Liceul Teoretic “ Callatis ”, Mangalia, este propus pentru CAER 2019 și se adresează elevilor din clasele V-XII din şcolile de stat sau particulare din România, şi cadrelor didactice.
 Fiecare profesor coordonator poate participa indirect sau online cu maxim 5 lucrări ale elevilor, indiferent de secţiune, și cu maxim 5 elevi la concursul direct – “Desene pe calculator”.
Înscrierea concurenților la concurs, precum si toate informațiile referitoare la acest proiect se găsesc la adresa http://mareaneagradigitala.blogspot.ro

a)      Secţiunile concursului indirect /online:

Secțiunea 1- Realizarea unei aplicaţii media (prezentări powerpoint, animaţii, filme ) – lucrări trimise online, clasele 9-10;
Secțiunea 2- Grafică computerizată (afiş - format A3) – lucrări trimise prin poștă, clasele 9-10;
Secțiunea 3-  website – lucrări trimise online, clasele 11-12 .

b)      Concursul direct -“Desene pe calculator”- realizarea unui desen pe calculator în Paint, clasele V-VIII.

Pentru cele 3 secţiuni ale concursului, se impun următoarele cerinţe tehnice:
 - la secţiunea aplicaţii media, prezentările PowerPoint să conţină maxim 12 slide-uri, iar celelalte caracteristici ale prezentării (foto, sunet şi text) ţin de buna realizare a prezentării (design, culori, mărime font, etc.),  pentru animaţii / film-video, înregistrarea trebuie făcută într-unul din formatele: avi, mpeg iar durata filmului să nu depăşească 5 minute; Acestea vor fi trimise pe mail la adresa: mareaneagradigitala@yahoo.ro,
 - la secţiunea grafică computerizată se vor realiza afişe în format A3, pentru lucrările realizate se vor trimite şi fişierele sursă. Criteriile de apreciere a lucrărilor sunt respectarea temei, originalitatea, claritatea, armonia cromatică. Afișele vor fi  trimise în plic la adresa liceului menționată mai jos, iar fișierul sursă va fi trimis la adresa de mail mareaneagradigitala@yahoo.ro,
          -  la secțiunea website, site-urile se vor arhiva și se vor trimite pe Wetransfer sau analog acestuia. Criteriile de apreciere a site-urilor sunt design-ul acestuia, ușurința în navigare, calitatea și precizia informațiilor, link-urile către resursele utilizate, existența unei galerii foto/video.

            Forma de prezentare:  lucrările elevilor din secțiunile 1 și 3 vor fi trimise în format electronic, iar afișele vor fi imprimate și trimise în plic  pe adresa  liceului

Liceul Teoretic ”Callatis” 
Str. Rozelor, nr. 42
Mangalia 905500, Jud. Constanta

cu menţiunea Concursul “MAREA NEAGRĂ DIGITALĂ”, pe numele prof. Magaz Georgeta. Pe spatele lucrării se va lipi o etichetă cu : numele şi prenumele  elevului, clasa, şcoala, prof. coordonator şi localitatea.
                         
           Înscrierea elevilor în concurs se va face prin completarea formularului de înscriere în perioada 14.01.2019 – 28.02.2019. Vă rugăm să completați corect cu numele și prenumele persoanelor participante deoarece conform acestui formular  se vor scrie diplomele.

CALENDARUL CONCURSULUI
  Activitatea nr. 1
a. Titlul activităţii – Lansarea proiectului, promovarea concursului;
         b. Data/perioada de desfăşurare - 01.11.2018 – 14.12.2018

 Activitatea nr. 2
a. Titlul activităţii – Înscrierea în concurs și înregistrarea lucrărilor;
         b. Data/perioada de desfăşurare - 14.01.2019 – 28.02.2019
Activitatea nr. 3
a. Titlul activităţii – Jurizarea și premierea lucrărilor;
         b. Data/perioada de desfăşurare - 01.03.2019 – 29.03.2019

Activitatea nr. 4
a. Titlul activităţii – Realizarea expoziției;
         b. Data/perioada de desfăşurare - 1.04.2019 – 19.04.2019
Activitatea nr. 5
a. Titlul activităţii– Desene pe calculator;
         b. Data/perioada de desfăşurare –11.05.2019
Activitatea nr. 6
a. Titlul activităţii– Diseminarea proiectului prin expedierea diplomelor, realizarea revistei dedicată concursului și a site-ului concursului;
         b. Data/perioada de desfăşurare - 06.05.2019 – 31.05.2019


¨      lucrările nu se înapoiază participanţilor la concurs;
¨      cei care nu respectă termenul de înscriere nu participă la concurs;
¨      fiecare lucrare va fi notată de către membrii juriului cu note de la 1 la 10, în funcţie de care se va stabili clasamentul;
¨      se vor acorda  diplome cu premiul I, II, III si menţiuni  pentru fiecare clasă pe fiecare secţiune;
¨      toţi participanţii vor primi diplome de participare;
¨      nu se percepe taxă de participare ;
¨      acordul de parteneriat (în 2 exemplare, parafat la şcoala dumneavoastră), se va trimite prin poștă împreună cu un plic A4 autoadresat și timbrat;

Persoane de contact:
Prof. MAGAZ GEORGETA: gina_magaz@yahoo.com
Prof. POPA GABRIELA MARIA : gabrielapopa55@yahoo.com
Liceul Teoretic „Callatis”, MANGALIA

● Organizatorii se obligă să vă informeze în timp util asupra modificărilor survenite în prezentul regulament.
● Vă rugăm să ne contactaţi pentru orice informaţie suplimentară doriţi.

 IMPORTANT !
 Proiectul  este propus pentru  CAER 2019


Pentru înscriere, click aici